Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Usmernenie RO pre IROP k uzatváraniu dodatkov k zmluvám v dôsledku skokového nárastu cien spôsobeného pandémiou COVID-19

Riadiaci orgán pre IROP zverejňuje usmernenie k posudzovaniu zmeny zmluvy z dôvodu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciou.

Usmernenie RO pre IROP k posudzovaniu zmeny zmluvy z dôvodu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciou (PDF, 168.57 KB)
Metodické usmernenie UVO č. 9408-5000/2021 (PDF, 689.66 KB)
Všeobecné metodické usmernenie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania 10/2019 (PDF, 231.4 KB)