Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o aktualizácii príručky k procesu verejného obstarávania, ŠC 2.1.2 a 2.1.3

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že aktualizovalo príručku k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0, s účinnosťou od 10. 09. 2019, ktorá je dostupná na nasledujúcom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=403&id=14308.

Predmetom aktualizácie je najmä úprava možnosti predkladania dokumentácie k VO zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na kontrolu spolu s príslušnou ŽoP typu refundácia, čím sa zabezpečí rýchlejšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci ŠC 2.1.2 a ŠC 2.1.3.