Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Rozpočtovanie IT VS

Metodické usmernenia MIRRI SR na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Metodické usmernenie na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK (PDF, 1.2 MB)
EKRK – životný cyklus IT výdavku (XLSX, 81.75 KB)
Generický podprogram 0EK (XLSX, 38.85 KB)
Katalóg merateľných ukazovateľov (XLSX, 31.99 KB)
Rozhodovací strom 0EK (XLSX, 21.36 KB)
Rozpočtové pravidlá - opatrenia (XLSX, 14.94 KB)

Archív metodických usmernení

Metodické usmernenie MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (PDF, 1.17 MB)
Dodatok č. 1 zo 17. mája 2021 k Metodickému usmerneniu MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 (PDF, 461.21 KB)
Dodatok č. 2 zo dňa 01. decembra 2021 k Metodickému usmerneniu MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 (PDF , 443.79 KB)
Dodatok č. 3 zo dňa 10. mája 2022 k Metodickému usmerneniu MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 (PDF, 868.65 KB)
Metodické usmernenie MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (PDF, 1.15 MB)
Metodické usmernenie MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (PDF, 1.17 MB)
Metodicný pokyn ÚPVII č. 3425/2019/oPK-1 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (PDF, 560.13 KB)