Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Najčastejšie otázky a odpovede

OTÁZKY:Pôsobnosť ZoEG

OTÁZKY:

Pôsobnosť ZoEG

1.1. Vymedzenie pôsobnosti ZoEG (414 kB) (PDF, 414.67 KB)
1.2. ZoEG sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky. Znamená to, že celé konanie, od začiatku do konca, ktoré je výkonom verejnej moci, musí byť realizované elektronicky? (324 kB) (PDF, 324.26 KB)
2. Vzťah špecializovaného portálu k ústrednému portálu verejnej správy (ďalej len „UPVS“) (321 kB) (PDF, 321.08 KB)

Elektronické schránky

3.1. Zriadenie a aktivácia elektronickej schránky (327 kB) (PDF, 327.5 KB)
3.2. Má mať rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku? (326 kB) (PDF, 326.58 KB)
3.3. Má osoba, ktorá je v obchodnej spoločnosti prokuristom tiež zriadený prístup k elektronickej schránke obchodnej spoločnosti? (321 kB) (PDF, 321.82 KB)

Výkon verejnej moci elektronicky

4.1. Výklad § 17 ods. 1 písm. c) ZoEG. Dá sa časť „…výkon kontroly alebo dohľadu na mieste…ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci“ chápať aj na blokové pokuty, ktoré udeľujú policajti pri priestupkoch na mieste? (388 kB) (PDF, 388.56 KB)
4.2. Výklad § 17 ods. 2 ZoEG (321 kB) (PDF, 321.12 KB)
4.3. Ako má postupovať orgán verejnej moci pri doručovaní elektronického úradného dokumentu inému orgánu verejnej moci? (321 kB) (PDF, 321.89 KB)

Autorizácia podľa ZoEG

5.1. Aké sú spôsoby autorizácie elektronického úradného dokumentu v zmysle § 23 ZoEG? (341 kB) (PDF, 341.89 KB)
5.2. Spoločná autorizácia elektronických dokumentov (333 kB) (PDF, 333.64 KB)
5.3. Má doba platnosti mandátneho certifikátu vplyv na právny účinok rozhodnutia? (328 kB) (PDF, 328.43 KB)
6. Elektronické formuláre (328 kB) (PDF, 328.93 KB)

Elektronické doručovanie podľa ZoEG

7.1. Ako má postupovať orgán verejnej moci v prípade, ak má fyzická osoba aktivovanú e-schránku, ale požaduje doručenie dokumentu v listinnej podobe poštou? (324 kB) (PDF, 324.78 KB)
7.2. Ako postupovať pri doručovaní orgánu, ktorý v danom prípade nemá postavenie OVM? (330 kB) (PDF, 330.62 KB)
7.3. Vytvára sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu prostredníctvom zaručenej konverzie? (322 kB) (PDF, 322.1 KB)

Zaručená koverzia

8.1. Na čo slúži zaručená konverzia? (319 kB) (PDF, 319.54 KB)
8.2. Aké dokumenty nemožno konvertovať? (316 kB) (PDF, 316.05 KB)
8.3. Kde je možné požiadať o vykonanie zaručenej konverzie? (317 kB) (PDF, 317.4 KB)

Referenčné registre

9.1. Kde nájdem zoznam referenčných údajov? (343 kB) (PDF, 343.86 KB)
9.2. Kto môže požiadať o vyhlásenie registra za referenčný register? (322 kB) (PDF, 322.28 KB)
10. Je e-mail považovaný za elektronické podanie autorizované v súlade a podľa ZoEG? (339 kB) (PDF, 339.58 KB)