Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

ISA2

Program ISA2 podporoval vývoj digitálnych riešení, ktoré umožňujú orgánom verejnej správy, podnikom a občanom v Európe využívať interoperabilné cezhraničné a medziodvetvové verejné služby. Trvanie programu bolo od 1. januára 2016 do 31. decembra 2020. Program bol prijatý v novembri 2015 Európskym parlamentom a Radou Európskej únie.

V Európskom rámci interoperability (stratégia a akčný plán) sa kládol dôraz na to, ako by sa zásady a modely interoperability mali uplatňovať v praxi, a zohľadnovali sa vznikajúce politické a technologické potreby. Dokument obsahuje 47 konkrétnych odporúčaní. Oproti predchádzajúcim strategickým dokumentom sa kládol väčší dôraz na otvorenosť a riadenie informácií, prenosnosť údajov, riadenie interoperability a poskytovanie integrovaných služieb.

Vykonávanie európskeho rámca interoperability sa riadilo víziou: „Orgány verejnej správy by mali podnikom a občanom poskytovať kľúčové interoperabilné digitálne verejné služby zamerané na používateľa na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie, ktoré podporujú voľný pohyb tovaru, služieb a údajov v celej Únii.“  Súčasťou dokumentu je akčný plán pre interoperabilitu rozdelený do piatich strategických oblastí zamerania. Je založený na prioritách interoperability, ktoré podporovali vykonávanie európskeho rámca interoperability počas obdobia rokov 2016 – 2020.

Prehľad akcií ISA2

Riešenia ISA2