Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Programové obdobie 2014 – 2020

Príprava nového programového obdobia po roku 2013 sa začala už v roku 2007, keď Európska komisia (EK) otvorila verejnú diskusiu o výzvach, ktorým bude musieť čeliť politika súdržnosti EÚ v nasledujúcich rokoch. Týchto diskusií sa aktívne zúčastňovala aj Slovenská republika prostredníctvom expertných stretnutí organizovaných členskými štátmi a prostredníctvom rokovaní v rámci formálnych a neformálnych pracovných skupín EÚ (napr. pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia – SAWP). V priebehu uplynulých rokov zverejnila EK dôležité dokumenty, ktoré formovali diskusiu k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ, napr. Zelená kniha o územnej súdržnosti – z územnej rozmanitosti urobiť prednosť, Preskúmanie rozpočtu EÚ, stratégia Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
Dňa 6. októbra 2011 predstavila EK návrh legislatívnych predpisov EÚ k politike súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020. EK v ňom navrhla spôsob plnenia stratégie Európa 2020 a nástroje, ktoré k tomu majú prispieť, najmä s ohľadom na zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a dôsledné plnenie národných cieľov v čase hospodárskej a menovej krízy.