Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Digitálna agenda

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026 bol schválený vládou SR uznesením číslo 800/2022 dňa 14. 12. 2022.

Akčný plán má kľúčový význam pre napredovanie Slovenska v oblasti digitalizácie. Tento vládny dokument určuje ciele štátu v oblasti digitalizácie. Dôraz kladie najmä na podporu digitalizácie podnikov a širšej ekonomiky, vývoj a nasadenie top digitálnych technológií a budovanie odolnej spoločnosti. Definuje základný rámec pre podporu produktivity, znalostnej ekonomiky, zameriava sa na segmenty s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejšie hospodárstvo, udržateľný rozvoj. Rovnako podporuje aj spoločnosť, ktorá sa v digitálnej dobe úspešne rozvíja, ale učí sa aj odolnosti voči negatívnym vplyvom digitálnych technológií.

Schváleniu vládou predchádzala verejná konzultácia, interné, predbežné ako aj medzirezortné pripomienkové konanie. Do budúcna je dôležitá aj kontinuálna spolupráca špecializovaných pracovných skupín, ktoré zabezpečujú plynulý dialóg v jednotlivých témach digitálnej transformácie.

Do procesu tvorby Akčného plánu bola prizvaná odborná verejnosť, aj zástupcovia malých a stredných podnikov, ktorí využívajú pokročilé digitálne technológie. Odbornosť diskusie posúvajú vedecké a výskumné inštitúcie pôsobiace v oblasti digitálnych technológií, ako aj združenia a mimovládne organizácie. Následne sa diskusia preniesla na úroveň relevantných ministerstiev, ktoré sú spoľahlivými partnermi v prierezových témach Akčného plánu.

Obsah akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026:

Budovanie digitálneho ekosystému (5 opatrení)

Digitalizácia širšej ekonomiky
Digitálna transformácia podnikov (8 opatrení)

Digitálna infraštruktúra
Infraštruktúra (4 opatrenia)
Vysokovýkonné výpočty (17 opatrení)
Kvantové technológie (9 opatrení)

Podpora potenciálu umelej inteligencie
Aplikácie umelej inteligencie (12 opatrení)

Digitálna spoločnosť
Podpora žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti (3 opatrenia)
Dopad digitalizácie a škodlivého online obsahu na duševné zdravie (3 opatrenia)
Zelená digitálna transformácia (3 opatrenia)
Podpora nasadzovania finančných inovácií a technológií (8 opatrení)

Každé z opatrení má pridelený termín realizácie, čím je možné transparentne sledovať plnenie cieľov. Zároveň je každé opatrenie zastrešené zodpovedným subjektom, ktorého úlohou je nielen dohľad nad plnením, ale aj posúvanie implementácie opatrení dopredu.

Schválenie Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska je zároveň jedným z míľnikov, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala v Pláne obnovy a odolnosti. Teraz začína dôležitá realizačná fáza opatrení, ktoré majú ambíciu posúvať Slovensko vpred.

Celý materiál si môžete prečítať tu:

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026 (PDF, 2.5 MB)