Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny DNS pre cloudové služby vládneho cloudu

Centrálny dynamický nákupný systém pre cloudové služby vládneho cloudu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako „MIRRI“) je z pozície ústredného orgánu štátnej správy kompetenčne zodpovedné za informatizáciu spoločnosti a to prostredníctvom napĺňania Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, stratégií a úloh v tejto oblasti. V rámci napĺňania tejto kompetencie MIRRI zodpovedá aj za koordináciu a systematický centralizovaný prístup k nákupu cloud produktov a služieb súvisiacich so zabezpečením pokrytia IKT. Na základe potreby riadenia a manažovania procesu obstarávania bude MIRRI koordinovať a riadiť verejné obstarávanie požiadaviek definovaných orgánmi verejnej správy (ďalej len “OVM”), vrátane kontroly a schvaľovania požiadaviek z vecnej stránky.

Na základe § 19a ods. 1 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov MIRRI zverejňuje na svojom webovom sídle štúdiu uskutočniteľnosti investície resp. Projektový zámer, ktorého cieľom je zabezpečenie centrálneho riadenia nákupu cloudových služieb vládneho cloudu.

Projektový zámer : https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/a53cb0d9-c94e-4ea6-8c9b-0194e75e84eb/cimaster?tab=basicForm