Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Vyhláška o zaručenej konverzii

Legislatívnym základom pre vyhlášku č. 331/2018 Z. z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška o zaručenej konverzii“) je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013.

Oznámenie o zverejnení formulárov k zaručenej konverzii

Dňa 14. 10. 2019

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje, že v nadväznosti na povinnosti, ktoré mu stanovuje § 60 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) najneskôr 1. decembra 2019 zriadiť centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a povinnosť prideľovať osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 6 zákona o e-Governmente, zverejní na svojej webovej stránke vzory nových formulárov osvedčovacích doložiek a záznamov o vykonanej zaručenej konverzii.

Novela vyhlášky o zaručenej konverzii je dostupná na portáli slov-lex pod číslom 70/2021.