Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Sekcia informačných technológií verejnej správy

Sekcia informačných technológií verejnej správy plní úlohy úradu na úseku prípravy vecného obsahu legislatívnych zmien pre oblasť informatizácie a informačných technológií verejnej správy, tvorí metodické usmernenia pre oblasť eGovernmentu a vydáva štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Ďalej plní úlohy na úseku sledovania stavu a hodnotenia rozvoja  informatizácie  spoločnosti  a informačných technológií verejnej správy, usmerňovania  tvorby  a schvaľovania  koncepcií  rozvoja  informačných systémov a technológií verejnej správy, koordinácie správy „top level“ domény .SK, koordinácie budovania informačných systémov a technológií verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni, členstva v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády pre posudzovanie vybraných vplyvov za úrad; v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je gestorom vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Tiež plní úlohy v oblasti plánovania, rozvoja a prevádzky informačných systémov a technológií, pri ktorých je Úrad v pozícii správcu alebo prevádzkovateľa, riadenia hodnoty informačných technológií verejnej správy.