Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Výkladové stanoviská a usmernenia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie k výkonu verejnej moci elektronicky. Usmernenie obsahuje odporúčania pre orgány verejnej moci k povinnosti vykonávať verejnú moc elektronicky, a to najmä vo vzťahu k prijímaniu elektronických podaní orgánmi verejnej moci, ako aj k vydávaniu rozhodnutí pri výkone verejnej moci elektronicky, vrátane elektronickej autorizácie dokumentov, vyznačovania právoplatnosti a vykonateľnosti a elektronického doručovania.

Usmernenie k výkonu verejnej moci elektronicky (PDF, 481.38 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo usmernenie k najdôležitejším povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o e-Governmente.

Najdôležitejšie povinnosti podľa zákona o e-Governmente (PDF, 485.91 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa spoločnej autorizácie elektronického úradného dokumentu s údajmi vyplnenými podľa elektronického formulára platnými a účinnými k 01.11.2022 vydáva Usmernenie k spoločnej autorizácii elektronických úradných dokumentov.

Usmernenie k spoločnej autorizácii elektronických úradných dokumentov (PDF, 713.3 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 31. 07. 2019 metodické usmernenie k § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente. Účelom vydania tohto metodického usmernenia je poskytnúť zdôvodnenie zmeny právnej úpravy autorizácie podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente, ktorej cieľom je posilnenie dôveryhodnosti autorizácie v elektronickom prostredí.

Usmernenie k § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente (PDF, 699.86 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 20. 03. 2020 metodické usmernenie k aplikácii § 23 ods. 3 zákona o e-Governmente týkajúce sa autorizácie elektronických úradných dokumentov vydaných orgánmi verejnej moci.

Usmernenie k autorizácii elektronických úradných dokumentov (PDF, 409.94 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva dňa 28.05.2020 metodické usmernenie k postupu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie právnických osôb nezapísaných do Obchodného registra SR v nadväznosti na § 60b ods. 3 zákona o e-Governmente.

Metodické usmernenie k postupu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie právnických osôb nezapísaných do Obchodného registra SR (PDF, 989 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva metodické usmernenie k aplikácii § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente týkajúce sa povinnosti orgánov verejnej moci pripájať kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku ku každému doručenému elektronickému podaniu, ktoré ju neobsahuje.

Metodické usmernenie k § 23 ods 8 zákona o eGovernmente (PDF, 572.11 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva metodické usmernenie k autorizácii podľa zákona o e-Governmente vo vzťahu k zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Metodické usmernenie k autorizácii podľa zákona o e-Governmente vo vzťahu k zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (PDF, 219.93 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 29. decembra 2022 výkladové stanovisko k aplikácii vyhlášky č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie účinnej od 1. januára 2023.

Výkladové stanovisko MIRRI SR k aplikácii vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie (PDF, 413.88 KB)