Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

OSN/ITU – Medzinárodná telekomunikačná únia

ITU je špecializovaná agentúra OSN pre informačné a komunikačné technológie (IKT). Bola založená v roku 1865, aby uľahčila medzinárodné pripojenie v komunikačných sieťach, alokujeme globálne rádiové frekvenčné spektrum a satelity na obežnej dráhe, vyvíjame technické normy, ktoré zabezpečujú plynulé prepojenie sietí a technológií, a snažíme sa zlepšovať prístup k IKT pre nedostatočne zabezpečené komunity na celom svete. Zakaždým, keď zavoláte cez mobil, pripojíte sa na internet alebo pošlete e-mail, z práce ITU profitujete. ITU sa zaväzuje spájať všetkých ľudí sveta – nech žijú kdekoľvek a bez ohľadu na ich prostriedky. Prostredníctvom našej práce chránime a podporujeme právo každého na komunikáciu.

Kľúčové oblasti činnosti: