Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny architektonický repozitár

Odkaz na stiahnutie aplikácie Enterprise Studio: Inštalačný súbor Enterprise Studio v4 (29.04.2024)

Repozitár pre architektonické materiály predstavuje jeden zo základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky. Architektonickým repozitárom je v súčasnosti sada produktov od spoločnosti Bizzdesign. Táto sada pozostáva z dvoch samostatných aplikácií:

 • Horizzon – webová prezentačná a analytická platforma umožňujúca základne modelovanie, analýzu a prezentáciu dát a informácií širokému spektru zainteresovaných. Platforma zároveň slúži ako úložisko modelových balíkov (repozitár), poskytuje funkcionalitu pre centrálny manažment používateľov, prístupov a dát ako aj BI dashboardy, toky práce (workflows), či REST-ové API,
 • Enterprise Studio – modelovacie prostredie, aplikácia na stolný počítač.

Bizzdesign spravuje online dokumentáciu k svojim produktom, ktorá obsahuje podrobný popis kompletnej funkcionality. V prípade akýchkoľvek otázok, konzultácií alebo požiadaviek na prispôsobenie repozitáru, či implementáciu integrácie na externý zdroj dát kontaktujte administrátorov architektonického repozitáru: sprava_EA@mirri.gov.sk.

Hlavné funkcionality architektonického repozitáru:

 • webové rozhranie na čítanie a analýzu dát (dynamické generovanie grafov a tabuliek s filtrovaním dát),
 • webové rozhranie je intuitívne a rýchlo pochopiteľné novým používateľom,
 • webové rozhranie ponúka používateľom možnosti participácie v toku práce (workflows), napr. schvaľovacie workflows, workflows na kontrolu výstupov, aktualizáciu údajov a podobne,
 • webové rozhranie umožňuje používateľom modelovať bez nutnosti detailného poznania notácii BPMN a ArchiMate (riadené cez nastavené konvencie), pričom sa zachováva dodržanie štandardu a konvencií na pozadí (zabezpečuje systém),
 • webové rozhranie ponúka integráciu na BI analytický nástoj Kibana s dynamickým analytickým prostredím (analýza je dostupná priamo v dashoardoch),
 • webové rozhranie ponúka manažment a scheduling pre napĺňanie hodnôt atribútov (notifikuje príslušných používateľov, ak majú aktualizovať hodnoty atribútov, za ktoré sú zodpovední),
 • architektonický repozitár disponuje Open API, ktoré je v súlade so špecifikáciu OpenAPI 3.0 a poskytuje tak jednoduchú integráciu na externé zdroje dát,
 • architektonický repozitár disponuje rozšíreným metamodelom ArchiMate o elementy pre Risk&Security oblasti,
 • architektonický repozitár pracuje s časovým aspektom, ponúka roadmapy, lifecycle pohľady na portfóliá objektov (napr. aplikácie, projekty, technologické komponenty) a ponúka aj manažment portfólií týchto objektov,
 • architektonický repozitár pracuje s časovým aspektom aj v atribútoch, kde je možné evidovať meniace sa hodnoty atribútov v čase,
 • architektonický repozitár podporuje kontrolu modelovania skrze nastavené konvencie, zabraňuje miešaniu objektov z rôznych notácii (každá notácia má svoj model) a umožňuje prepájať rôzne úrovne detailu cez tzv. Cross-model relations,
 • architektonický repozitár ponúka nadštandardné analytické a biznis analytické metódy ako BMC, Pestel, SWOT, Porter´s Foive forces, Balanced scorecard, Scenario analysis, GAP analysis, či analytické funkcie color, label, tooltip, highlight view,
 • architektonický repozitár ponúka nasledovné štandardy a notácie: ArchiMate, BPMN, Amber, ERD, DMN a časť UML potrebnú pre úroveň enterprise architektúry,
 • architektonický repozitár ponúka aj funkcionalitu pre automatizáciu práce a modelovania ako generovanie pohľadov a diagramov, hromadné vytváranie/úprava/mazanie/import/export objektov, vzťahov a hodnôt atribútov, či automatické generovanie spider grafov (objekty a vzťahy aktuálne označeného objektu) vo webovom rozhraní.