Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Ministerstvá členských štátov EÚ s gesciou digitálnej agendy

Belgicko

Ministry of Administrative Simplification, Digital Agenda, Postal Services and Telecom

www.federal-government.be 

 

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l´Agenda, numérique, des Télécommunications et de la Poste

Kruidtuinlaan 50/61

1000 Brussel

Bulharsko 

Ministry of Transport, Information Technology and Communications

75 Tsaribrodska Str., Fl.

1, Sofia 1309

https://libreresearchgroup.org/en/a/ministry-of-transport-information-technology-and-communications-of-republic-of-bulgaria

Cyprus   

Ministry of Transport, Communications and Works

Acheon 28,   1424, Nicosia

http://www.mcw.gov.cy/

Česká republika    

Telekomunikácie, správa internetu, poštové služby:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32,   110 15 Praha

https://www.mpo.cz/ 

 

Informačná spoločnosť, eGovernment:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7 – Letná

www.mvcr.cz

Dánsko   

Danish ministry of Climate, Ene rgy and Utilities

Holmes Kanal 20

DK-1030 Copenhagen K

www.kefm.dk 

Estónsko   

Ministry of Economic Affairs and Communications

Suur-Ameerika 1  Tallin, 10122

https://www.mkm.ee/en

Fínsko

Ministry of Transport and Communications

Eteläesplanadi 16, Helsinki
PO Box 31, FI-00023 Government

https://www.lvm.fi/en/home 

Francúzsko

Ministèr de l´Economie et des Finances

139, Rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/organisations/ministry-economy-industry-and-digital-sector 

https://www.economie.gouv.fr/ 

 

Secrétaire  d´Etat auprḕs du Ministre de l´Economie et des Finances et du MInistre de l´Action et des Comptes Publics, charge du Numérique

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Grécko 

Ministry  of Digital Policy, Telecommunications and Media

Fragoudi 11 & Alexandrou Pantou

Kalithea, Athens GR- 101 63

www.mdptm.gr 

Holandsko

Ecconomic Affairs and Climate Policy

Bezuidenhoutseweg 73

P.O. Box 20401

NL – 2500 EK, The Hague

www.minez.nl

Chorvátsko

Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure

Prisavlje 14

Zagreb

https://www.devex.com/organizations/ministry-of-the-sea-transport-and-infrastructure-croatia-128072 

Írsko  

Department of Communications, Climate Action & Environment

Elm House,

Earlsvale Road

Cavan, H12 A8H7

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/about-us/contact-us/Pages/Communications.aspx 

Litva  

Ministry of Transport and Communications

Gedimino Av. 17

01505 Vilnius

http://sumin.lrv.lt/en/ 

Lotyšsko

Information Society, eGovernment: Ministry of Environmental Protection and regional Development of the Republic of Latvia

Peldu iela 25,

LV-1494

Riga

http://www.varam.gov.lv/eng/par_ministriju/ 

 

Telecommunications, postal affairs:  Ministry of Transport

Gogola iela 3

LV-1743

Riga

http://www.sam.gov.lv/en/

 

Network and information security:

Ministsry of Defence

Kr. Valdemara iela 10/12

LV-1473

Riga

https://www.mod.gov.lv/en

Luxembursko  

Ministry for Communications and Media

5, Rue Large

L – 1917 Luxmbourg

www.me.etat.lu 

Maďarsko

Ministry for Innovation and Technology

https://www.kormany.hu/en/ministry-for-innovation-and-technology 

Malta  

Office of the Prime Minister

Auberge de Castille

Valletta VLT 1061

www.gov.mt 

Nemecko

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Scharnhorststrasse 35

10115 Berlin

https://www.bmwi.de/

Poľsko  

Telecommunications and information society:

Ministry of Digital Affairs

UlicaKrólewska 27

00-060 Warszawa

www.mc.gov.pl

 

Postal services:

Ministry of Infrastructure and Construction

Ul. Chalubinskiego 4/6

00-928 Warszawa

Portugalsko

Telecom:

Ministèr de la Planification et des Infrastructures

  1. Barbosa du Bocage, n. 5

1049-039 Lisboa

www.mpi.gov.pt 

 

Société de l´Information:

Ministèr de la Science, technologie et Enseifnement Supérieur

Palácio das Laranjeiras, Estrada das Laranjeiras, 205

1649-018 Lisboa

www.mctes.gov.pt 

Rakúsko

Bundesministerium Digitalisierung und Wirtchaftsstandort

Stubenring 1
1010 Vienna

https://www.bmdw.gv.at/en.html?lang=en 

 

Bundesministerium  Verkehr, Innovation und Technologie

Radetzkystraße 2
1030 Vienna

https://www.bmvit.gv.at/en.html

 

Federal Minister within the Federal Chancellery for EU, Arts, Culture and Media

Federal Chancellery

Ballhausplatz 2

A-1010 Vienna

Rumunsko 

Ministry of Communication and Information

Society

Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5,

Cod 050706 Bucureşti

https://www.comunicatii.gov.ro/

Slovinsko 

Ministry of Public Administration

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-public-administration/ 

Postal services:

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

www.mgrt.gov.si

Slovensko 

Informatizácia:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

https://www.vicepremier.gov.sk/index.html 

 

Telekomunikácie a pošty:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Nám. Slobody 6

810 05 Bratislava

www.mindop.sk

Španielsko

Digital Advancement

Poeta Joan Maragall, 41

28071 Madrid

www.mineco.gob.es 

 

Ministry of Economy and Business

Paseo de la Castellana 160

28071Madrid

www.mineco.gob.es

Švédsko

Ministry of Enterprise and Innovation

Mäster Samuelsgatan 70

SE-103 33 Stockholm

www.regeringen.se/naring 

Taliansko

Ministry for Economic Development

Via Molise,2

I-00187 Roma

www.mise.gov.it