Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Rozhodnutie o zriadení pracovných skupín a ich štatút

Rozhodnutím ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 4/2022 z 18.3.2022 boli zriadené pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie:

 1. Governance a ľudské zdroje,
 2. Strategická architektúra,
 3. Lepšie dáta,
 4. Lepšie služby,
 5. Vládny cloud,
 6. Nákup IT,
 7. Kybernetická bezpečnosť,
 8. Samospráva.

Rozhodnutie ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 4/2022 z 18.3.2022 o zriadení pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie (PDF, 206 kB)

Pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov pracovných skupín a spôsob rokovania pracovných skupín upravuje ich štatút.

Štatút pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie účinný od 12.4.2022 (PDF, 449 kB)

Úlohy pracovných skupín

Úlohou pracovnej skupiny je podieľať sa na príprave, pripomienkovaní a prerokúvaní zámerov, cieľov a iniciatív Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky  a aktuálnych tém informatizácie verejnej správy. Prostredníctvom pracovnej skupiny sa zabezpečuje zapojenie zástupcov verejnej správy a odbornej verejnosti do tvorby pravidiel správy informačných technológií verejnej správy.

Plán práce na 1. polrok 2024

2024_1_polrok_Plan prace_v1 (2) (xlsx, 60 kB)

Datumy_pripravovanych_zasadnuti_PS (1) (xlsx, 21,7 kB)

Výstupy z činnosti pracovných skupín sú publikované na: www.mirri.gov.sk.

V prípade záujmu o nomináciu, renomináciu alebo zrušenie členstva Vášho zástupcu v pracovnej skupine, prosíme zaslať návrh na adresu metais@mirri.gov.sk a predsedovi príslušnej pracovnej skupiny. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že o vymenovaní a odvolaní člena pracovnej skupiny rozhoduje generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 Pracovné skupiny

  • Governance a ľudské zdroje

predseda PS: p. Emil Fitoš (e-mail: fitos@itas.sk)

schválené výstupy:

   1. Koncepcia riadenia informatizácie (schválené 10.11.2017)
   2. Aktualizovaná metodika projektového riadenia (schválené 10.11.2017)
   3. Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT (schválené 28.10.2019)
  • Strategická architektúra

predseda PS: p. Vladimír Kováč (e-mail: vladimir.kovac@mirri.gov.sk)

schválené výstupy:

   1. Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy (schválené 8.2017)
   2. Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy (schválené 10.11.2017)
   3. Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov (schválené 10.11.2017)
  • Lepšie dáta

predseda PS: p. Miroslav Líška (e-mail: miroslav.liska@mirri.gov.sk)

schválené výstupy:

   1. Strategická priorita Manažment údajov (schválené 28.2.2017)
   2. Strategická priorita Otvorené údaje (schválené 10.11.2017)
  • Lepšie služby

predseda PS: p. Vladimír Raučina (e-mail: vladimir.raucina@mirri.gov.sk)

schválené výstupy:

   1. Strategická priorita Multikanálový prístup (schválené 28.2.2017)
   2. Strategická priorita Integrácia a orchestrácia (schválené 28.2.2017)
   3. Strategická priorita  Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (schválené 10.11.2017)
  • Vládny cloud

predseda PS: p. Roman Gelien (e-mail: roman.gelien@mirri.gov.sk)

schválený výstup:

   1. Strategická priorita Vládny cloud (schválené 28.2.2017)
   2. Pracovný návrh Koncepcia rozvoja vládneho cloudu (zverejnené 11.3.2024)    NAVRH Koncepcia rozvoja VC V008
  • Nákup IT

predseda PS: p. Kristian Hodossy (e-mail: kristian.hodossy@mirri.gov.sk)

schválený výstup:

   1. Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (schválené 16.5.2019)
  • Kybernetická bezpečnosť

predseda PS: p. Róbert Kováč (e-mail: robert.kovac1@mirri.gov.sk)

schválený výstup:

   1. Kybernetická a informačná bezpečnosť (schválené 1.7.2019)
  • Samospráva

predseda PS: p. Vladimír Raučina (e-mail: vladimir.raucina@mirri.gov.sk)

schválený výstup:

   1. Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy (schválené vládou SR 12.11.2019)