Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR bola zriadená po schválení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 . Jej hlavnou úlohou je poskytovanie súčinnosť SDA pri implementácii opatrení Akčného plánu, pričom jej súčasťou sú dotknuté rezorty a hlavní aktéri a gestori jednotlivých opatrení, ale aj odborná verejnosť. Jednou z jej úloh je tiež vyhodnocovanie nových technologických trendov, ako aj iných objektívnych vplyvov, ktoré môžu mať dosah na aktuálnosť Akčného plánu. Pracovná skupina sa podieľa na včasnom vyhodnocovaní príslušných opatrení z pohľadu ich reálneho prínosu. V prípade potreby sa táto pracovná skupina  bude spolupodieľať na tvorbe pozícií Slovenska pre účely rokovaní vo výboroch a pracovných skupinách inštitúcií EÚ, bude odporúčať inovácie v jednotlivých oblastiach a pomáhať s realizáciou zmien.

Pracovná skupina bude pravidelne o svojich aktivitách informovať Radu vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh.

Štatút pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu SR