Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Kybernetická bezpečnosť

Dokumenty a metodické materiály zverejnené na tejto stránke sú spracované pre sektor Verejná správa, podsektor Informačné systémy verejnej správy v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Všetky materiály sú vytvorené v kontexte metodickej prípravy dokumentácie v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej správy pre minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie I., II. a III. v súlade so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a zároveň so Zákonom č. 69/2018 Z. z . o KB a prislúchajúcich vyhlášok.

Vytvorené vzory a šablóny nie sú povinné na ich použitie, ani nie sú záväzné. Sú poskytnuté voľne a bezplatne, na využitie podľa potrieb konkrétnej organizácie. Vytvorené dokumenty majú aj svoj metodický rozmer, takže je ich možné použiť i pre potreby vzdelávania pracovníkov organizácií v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vytvorené dokumenty nie sú určené na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú či obchodnú činnosť.

MIRRI nezodpovedá za nesprávne použitie predmetných dokumentov zo strany organizácií. Správne použitie a implementácia minimálnych bezpečnostných opatrení kategórie I., II. a III. je plne v kompetencii a zodpovednosti konkrétneho subjektu (organizácie).

MIRRI si vyhradzuje právo na zmenu/úpravu tu publikovaných dokumentov alebo čiastkových textov a tabuliek, a to v potrebnom rozsahu vrátane zmien verzií dokumentov.

V prípade relevantných návrhov, týkajúcich sa úpravy, zmien alebo spracovania nových „vzorov“ dokumentácie nás kontaktujte na email kyberbezpecnost@mirri.gov.sk.