Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii

Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií (ďalej len „metodické usmernenie“) vymedzuje procedurálne a technické postupy hodnotenia webových stránok a mobilných aplikácií z pohľadu prístupnosti podľa celosvetovo uznávaných princípov a rovnako v súlade so slovenskou legislatívou, t. j. so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Medzi hlavné princípy metodického usmernenia patrí transparentnosť, prenositeľnosť, porovnateľnosť a reprodukovateľnosť.

Toto metodické usmernenie systematicky nadväzuje na Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 019320/2023/oSKŠ-1 zo 14. augusta 2023 k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií.

Metodické usmernenie zároveň nastavuje praktickú aplikáciu vyhodnocovania prístupnosti podľa  Web Content Accessibility Guidelines  (ďalej len „WCAG“) vo verzii 2.1 a harmonizovanú európsku normu EN 301 549 V3.2.1 – požiadavky na prístupnosť pre výrobky a služby IKT a to nezávisle od legislatívnych požiadaviek. Metodické usmernenie je preto použiteľné ľubovoľne pre akékoľvek webové sídlo, vrátane webových sídel súkromných subjektov a pre mobilnú aplikáciu, pričom postačuje preskočiť znenie, ktoré opisuje väzby k legislatíve.

Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií účinné od 01.01.2024:

Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií verzia 5 (PDF, 1.12 MB)

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pracuje na preklade pravidiel pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) vo verzii 2.1, ktorý pred zverejnením musí schváliť World Wide Web Consortium“ (W3C). Do oficiálneho schválenia prekladu záujemcom na požiadanie na e-mailovej adrese standard@mirri.gov.sk poskytneme pracovnú verziu prekladu.