Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Referenčná architektúra verejnej správy

Referenčná architektúra verejnej správy je zoskupenie referenčných architektonických materiálov a podkladov, ktoré sa opakovane používajú pri špecifických  aktivitách riadenia správy architektúry  informačných technológií verejnej správy.

V nadväznosti na Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy 2021 bol vypracovaný dokument Referenčná architektúra verejnej správy. Pracovná verzia dokumentu: Referencna-architektura-VS-draft-20230510  

Pracovná skupina k strategickým prioritám informatizácie Strategická architektúra poskytuje priestor na rozumné myšlienky, návrhy, podnety  a diskusie.  Návrhy  na prerokovanie v pracovnej skupine môžete posielať na adresu sprava_EA@mirri.gov.sk.