Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Štatút Rady a zápisnice

Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Rada je zriadená podľa § 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Rada je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.

Záznam z XXV. zasadnutia Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (22.2.2024) (PDF, 638.99 KB)
Záznam z XXIV. zasadnutia Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (26.9.2023) (PDF, 590.6 KB)
Záznam z XXIII. zasadnutia členov Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (22.6.2023) (PDF, 556.1 KB)
štatút Rady zo dňa 24.2.2021 (PDF, 235.67 KB)
Rokovací poriadok Rady (PDF, 220.67 KB)
Zápisnica z I. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy (22.12.2015) (PDF, 2.72 MB)
Zápisnica z II. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy (4.2.2016) (PDF, 9.3 MB)
Zápisnica z I. zasadnutia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (22. 09. 2016) (PDF, 50.33 MB)
Zápisnica z II. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (30. 12. 2016) (PDF, 1.64 MB)
Zápisnica z III. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28. 02. 2017) (PDF, 993.28 KB)
Zápisnica z IV. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam" (26. 07. 2017) (PDF, 19.64 MB)
Zápisnica z V. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (08. 08. 2017) (PDF, 2.45 MB)
Zápisnica zo VI. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (10. 11. 2017) (PDF, 225.62 KB)
Zápisnica zo VII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (27. 03. 2018) (PDF, 1.2 MB)
Zápisnica z VIII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (27.3.2019) (PDF, 2.02 MB)
Zápisnica z IX. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (15.4.2019) (PDF, 4.61 MB)
Zápisnica z X. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (16.5.2019) (DOCX, 372.31 KB)
Zápisnica z XI. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (1.7.2019) (PDF , 2.64 MB)
Zápisnica z XII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (17.10.2019) vo formáte (ZIP, 2.53 MB)
Zápisnica z XIII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28.10.2019) (PDF, 680 KB)
Zápisnica zo XIV. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (18.9.2020) (ZIP, 5.03 MB)
Záznam zo XV. rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (8.2.2021) (ZIP, 749.47 KB)
Záznam zo XVI. rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT použitím procedúry „per rollam“(1.4.2021) (7Z, 433.55 KB)
Záznam zo XVII. Rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT (21.04.2021) (PDF, 3.07 MB)
Záznam z rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT (14.09.2021) (PDF, 3.18 MB)
Záznam z rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT (9.12.2021) (PDF, 429.68 KB)
Záznam z rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT (10.5.2022) (PDF, 650.67 KB)