Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Správa o výsledku monitorovania prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 124 z 15. marca 2017 bolo MIRRI SR poverené zabezpečiť prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej len „smernica“) a zároveň v súlade so smernicou vykonať každoročne monitoring prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií.

V zmysle čl. 8 smernice je monitorovací orgán povinný predložiť Európskej komisii správu o výsledku monitorovania vrátane nameraných údajov za prvé monitorovacie obdobie 2020 – 2021 v prístupnom formáte do 23. decembra 2021 a následne každé tri roky.

Monitorovanie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií je vykonávané v súlade s Metodickým usmernením MIRRI SR k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií účinným pre dané monitorovacie obdobie, ktoré je dostupné na stránkach MIRRI SR: Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií

Správa Slovenskej republiky o výsledku monitorovania prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií za monitorovacie obdobie 2020 – 2021 (PDF, 1,37 MB)