Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Informácie/Oznamy pre OVM

OZNÁMENIE: MIRRI SR bude v zastúpení kontaktovať orgány verejnej moci –  Plán obnovy a odolnosti SR

Od júna 2023 do marca 2024 bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponentu 17, Reformy č.4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti kontaktovať všetky orgány verejnej moci prostredníctvom spoločnosti Crystal Call, a. s., so sídlom: Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka:4346/B, oddiel: Sa, (ďalej len „Spoločnosť“).

Spoločnosť  je zmluvným partnerom MIRRI SR v zmysle Zmluvy o dielo Katalóg orgánov verejnej moci zo dňa 30.5.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.6.2023, zverejnená na CRZ dňa 1.6.2023 (link na CRZ:   https://www.crz.gov.sk/zmluva/7931141/) .

Predmetná Spoločnosť bude kontaktovať orgány verejnej moci za účelom poskytnutia informácii na zostavenie databázy dát o OVM na vytvorenie tzv. katalógu OVM pre účely riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti v sektore verejnej správy. 

Na základe katalógu OVM bude môcť MIRRI SR v budúcnosti ako sektorový regulátor poskytnúť OVM súbor materiálov obsahujúci šablóny a vzory dokumentácie bezpečnosti informačných technológií verejnej správy, návody, školiace materiály a ukážky, ktoré budú obsahom centrálneho portálu kybernetickej bezpečnosti.

Týmto MIRRI SR žiada všetky OVM o poskytnutie súčinnosti, nakoľko len na základe ucelených a kvalitných informácií bude portál, poskytujúci všetky potrebné a užitočné informácie v rámci kybernetickej bezpečnosti pre OVM plniť svoj účel dostatočne kvalitne.

V prípade akýchkoľvek otázok v tejto veci nás môžu zástupcovia oslovených orgánov kontaktovať na mailovej adrese: kyberbezpecnost@mirri.gov.sk