Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

OBSE je fórum pre politický dialóg o širokej škále bezpečnostných otázok a platformou pre spoločné akcie na zlepšenie života jednotlivcov a komunít. Organizácia používa komplexný prístup k bezpečnosti, ktorý zahŕňa politicko-vojenskú, hospodársku a environmentálnu a ľudskú dimenziu. Prostredníctvom tohto prístupu a so svojím inkluzívnym členstvom OBSE pomáha preklenúť rozdiely a vybudovať dôveru medzi štátmi prostredníctvom spolupráce pri predchádzaní konfliktom, krízovom riadení a obnove po skončení konfliktu.

OBSE zohráva dôležitú úlohu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti IKT. Ide najmä o znižovanie rizika konfliktov medzi štátmi vyplývajúcich z používania IKT. Kľúčovým problémom v tomto ohľade je operatívnosť príslušných usmernení OSN zo strany skupín vládnych expertov na regionálnej úrovni.

OBSE sa svojimi inštitúciami, expertnými jednotkami a sieťou terénnych operácií zaoberá otázkami, ktoré majú vplyv na našu spoločnú bezpečnosť, vrátane kontroly zbraní, terorizmu, dobrej správy vecí verejných, energetickej bezpečnosti, obchodovania s ľuďmi, demokratizácie, slobody médií a národnostných menšín.

Slovensko v OBSE