Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické usmernenia


Metodické usmernenie pre klasifikáciu informačných systémov verejnej správy podľa typu údajov, s ktorými pracujú a ukladajú

Metodické usmernenie definuje postup orgánov riadenia (OR) pre určenie klasifikačných parametrov informačných systémov verejnej správy (ISVS) a ISVS, ktoré sú základnou službou alebo súčasťou základnej služby, a to v súlade legislatívnymi predpismi. Výsledná klasifikácia ISVS – Ux (Cx, Ix, Ax) určená pomocou tohoto metodického usmernenia pomôže OR pri výbere a obstarávaní cloudových služieb pre prevádzku ISVS.

Príslušné dokumenty, metodické usmernenie a formuláre sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch:


Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu

Metodické usmernenie popisuje procesy klasifikácie cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu, jej hodnotenia, registrácie a publikácie v katalógu ponúkaných cloudových služieb a celý životný cyklus cloudovej služby. V metodickom usmernení sú zároveň definované role, práva a povinnosti zúčastnených strán –  poskytovateľa cloudovej služby a prijímateľa služby – Orgánu riadenia (OR).

Príslušné dokumenty, metodické usmernenie a formuláre sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch:


Metodické usmernenie na udelenie rozhodnutia poskytovať a  prevádzkovať služby v privátnej časti vládneho cloudu

MIRRI vydal metodické usmernenie k procesu udelenia rozhodnutia poskytovať a prevádzkovať služby v privátnej časti vládneho cloudu pre správcu nadrezortného informačného systému verejnej správy.

Príslušné dokumenty, metodické usmernenie a formuláre sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch:


Koncepcia rozvoja vládneho cloudu

MIRRI vypracoval koncepciu rozvoja vládneho cloudu. Význam a potreba dlhodobej koncepcie rozvoja vládneho cloudu spočíva v jej schopnosti poskytnúť vládnym inštitúciám a organizáciám spoločný rámec a jasné usmernenie pre využívanie cloudových technológií. Týmto spôsobom sa zabezpečí súlad s reguláciou, interoperabilitou a dosiahne sa tým lepšia koordinácia a efektívnosť pri vývoji, nasadzovaní a správe cloudových riešení.

Dokument je dostupný na uvedenom odkaze: