Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Priamo riadené programy 2021-2027

Digitálna Európa 2021-2027

Program Digitálna Európa je prvým nástrojom Európskej únie, ktorý má zvýšiť úroveň digitálnych technológií poskytovaných občanom a rovnako má pomôcť podnikom a inštitúciám v čo najväčšej miere nasadzovať a využívať digitálne riešenia.

Investície budú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti, centier digitálnych inovácií a polovodičov.

O podporu môžu žiadať inštitúcie aj podniky zväčša bez ohľadu na veľkosť a právnu formu. Väčšina výziev je pre svoju náročnosť orientovaná na konzorciá a cezhraničné partnerstvá.

Samotný program  je postavený na spolufinancovaní zo súkromných zdrojov, alebo s inými zdrojmi EÚ ako sú štrukturálne a investičné fondy, či Plán obnovy a odolnosti. Celkový plánovaný rozpočet vo výške 8,6 miliardy eur je rozdelený do siedmich rokov.

Nástroj na prepájanie Európy – časť Digital pre roky 2021-2027

Nástroj na prepájanie Európy – CEF Digital sa zameriava na podporu investícií do digitálnej infraštruktúry, ktorá súvisí s nasadením bezpečnej a udržateľnej vysokovýkonnej infraštruktúry vrátane gigabitových a 5G sietí. Európska únia poskytne počas 5 rokov (2021-2025) na základe schváleného pracovného programu takmer 1 miliardu EUR. Na celé obdobie (2021-2027) je pre nástroj CEF Digital naplánovaných viac ako 2 miliardy EUR pre celú EÚ.

Z programu CEF Digital sa podporujú projekty v oblasti pokrytia 5G dopravných koridorov, 5G smart komunít, kvantovej komunikačnej infraštruktúry, chrbticových sietí pre pan-Európsku cloudovú federáciu a digitálne globálne brány EÚ (ako sú podmorské káble, satelitná infraštruktúra a pripojenia k internetovým prestupným bodom v oblastiach zlyhania trhu), terabitovej konektivity pre HPC a synergiách pri digitalizácii dopravných a energetických sietí.

Financovanie projektov môže byť prepojené s inými programami EÚ ako sú Horizont Európa, EU4Health, Program InvestEU a Program Digitálna Európa, ale aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

V prípade, že žiadatelia potrebujú podporné dokumenty od MIRRI SR (napr. podporný list alebo schválenie bezpečnostných záruk), dôrazne upozorňujeme, že je zodpovednosťou žiadateľov požiadať MIRRI SR o relevantné dokumenty s dostatočným časovým predstihom (t.j. 1 mesiac) pred uzavretím zverejnenej výzvy.

 

Bližšie informácie o priamo riadených programoch a aktuálnych výzvach

Kompletné informácie o priamo riadených programoch nájdete na web stránkach:

Program Digitálna Európa

Nástroj na prepájanie Európy – časť Digital