Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Žiadosť o poskytnutie cloudových služieb

MIRRI ako Orgán vedenia (OV) schvaľuje a vedie evidenciu všetkých žiadostí o poskytovanie, zmenu alebo zrušenie poskytovania cloudových služieb. Nižšie uvedené dokumenty sú vyžadované pre evidenciu žiadateľa, údaje o požadovaných  cloudových zdrojoch, umiestnenia do privátnej alebo verejnej časti vládneho cloudu a spôsobe vybavenia. Žiadosť o poskytnutie cloudových  služieb môže podať Orgán riadenia (OR) pre prevádzkovanie existujúceho informačného systému, alebo pre umiestnenie novo vybudovaného informačného systému verejnej správy (ISVS). OR musí prednostne pre svoje ISVS využívať služby vládneho cloudu (VC), ktoré sú zapísané v Katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC).

Žiadosť o poskytnutie cloudových služieb vládneho cloudu  je možné stiahnuť z nasledovného odkazu:

K žiadosti o cloudové služby sa pripája príloha č.1 – P01 Určenie parametrov UxCxIxAx, v ktorom sa  stanoví bezpečnostná úroveň Ux pre každý ISVS. Podľa výslednej hodnoty sa zvolia dostupné cloudové služby z KsVC. Formulár „P01 Určenie parametrov UxCxIxAx.xlsx“ sa nachádza na odkaze:

Návod na vyplnenie formulára „P01 Určenie parametrov“ je popísaný v metodickom usmernení  dostupnom na odkaze:

K žiadosti o cloudové služby sa prikladá aj príloha č.2 – Dotazník na cloudové služby dostupný na odkaze:

Po schválení žiadosti na MIRRI, prichádza k podpisu Zmluvy o poskytnutí cloudových služieb, ktorá je dostupná na odkaze:

Žiadateľ vyplní zmluvu a elektronicky ju pošle na kontrolu na MIRRI. Po kontrole a prípadnej úprave, bude zmluva zaslaná späť. Vytlačenú a podpísanú zmluvu štatutárnym zástupcom žiadateľa je potrebné zaslať poštou alebo odovzdaním do podateľne MIRRI. Po podpise zmluvy štátnym tajomníkom MIRRI bude pridelené prostredie (Subscripcia, Compartment), v ktorom si žiadateľ vytvorí potrebnú infraštruktúru a použije cloudové služby.

Orgány riadenia môžu požiadať aj o pridelenie zdrojov v izolovanom SANDBOX prostredí v hodnote 1000 Eur na dobu  jedného roku, ktoré môže byť použité na PoC, testovanie alebo len oboznámenie sa s cloudovými službami v Microsoft Azure, Oracle OCI alebo Amazon AWS. Pre získanie prostredia je potrebné vyplniť  Žiadosť o cloudové služby Sandbox, ku ktorému zverejňujeme Všeobecné podmienky používania cloudových zdrojov v Sandbox prostredí.

Dokumenty sú dostupné na nasledovných odkazoch:

Žiadosť o cloudové služby Sandbox (DOC, 43kB)

Všeobecné podmienky používania cloudových zdrojov v Sandbox prostredí_v3.0 (DOC, 15kB)

 

Žiadateľ podáva žiadosťi o poskytnutie cloudových služieb s prílohami zaslaním na mailovú na adresu:   cloud@mirri.gov.sk