Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Povinné vyhlásenie o prístupnosti webového sídla / mobilnej aplikácie

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti webového sídla/ mobilnej aplikácii a jeho zverejnenie na príslušnom sídle je povinnosťou každého orgánu riadenia podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „zákon o ITVS“) a vychádza z príslušnej legislatívy EÚ.

Doterajšie vyhlásenia o prístupnosti musia byť nahradené novým povinným vyhlásením (informácie o vzore sú uvedené nižšie), pričom toto je potrebné vypracovať a zverejniť

  • pre webové sídla zverejnené do 14. novembra 2018 (tzv. existujúce webové sídla) od 15. novembra 2020,
  • pre webové sídla zverejnené po 14. novembri 2018 (tzv. nové webové sídla) už od 15. novembra 2019.

Poznámka: Do uvedených dátumov ostávajú v platnosti vyhlásenia o prístupnosti webových sídel vytvorené podľa predchádzajúcich právnych predpisov.

Upozornenie: Webové sídlo, ktoré prešlo významným redizajnom alebo reštrukturalizáciou svojho obsahu sa z tohto pohľadu považuje za nové webové sídlo.

Každé webové sídlo musí mať vypracované a zverejnené svoje vlastné vyhlásenie!

Pre mobilné aplikácie táto povinnosť začne platiť až od 23. júna 2021.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa neváhajte obrátiť na náš úrad prostredníctvom standard@mirri.gov.sk.

Vzor povinného vyhlásenia o prístupnosti webového sídla/mobilnej aplikácie vo formáte .DOCX (.DOCX, 22 kB)

Vzor povinného vyhlásenia o prístupnosti webového sídla/mobilnej aplikácie vo formáte .ODT (.ODT, 15.2 kB)

Vzor je potrebné vyplniť podľa reálnej prístupnosti konkrétnych webových sídel / mobilných aplikácií orgánov riadenia.

Odporúčania pre vypracovanie a zverejnenie vyhlásenia o prístupnosti

Úprava obsahu vzorového vyhlásenia o prístupnosti

  • Text vo vzorovom vyhlásení uvedený v kurzívach je možné podľa potreby upraviť resp. odstrániť.
  • V časti vynucovanie konania je potrebné uviesť kontakt na subjekt poverený presadzovaním smernice Európskeho parlamentu a rady (ÉU) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s kontaktnou adresou: standard@mirri.gov.sk.
  • Pred uverejnením vyhlásenia je potrebné odstrániť všetky záverečné vysvetlivky a komentáre.
  • Pri práci so  vzorom vyhlásenia je možné zobraziť poznámku, resp. vysvetlenie umiestnením kurzoru myši na text.

Zverejnenie vyhlásenia o prístupnosti

  • Odkaz na vyhlásenie o prístupnosti je potrebné viditeľne umiestniť na domovskej (hlavnej) stránke webového sídla, prípadne aj sprístupniť na každej webovej stránke daného sídla, napr. v statickej hlavičke alebo päte.
  • Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla sa poskytuje v strojovo čitateľnom formáte, t.j. nie ako obrázok a podobne.
  • Vyhlásenie o prístupnosti mobilnej aplikácie má byť k dispozícii na webovom sídle orgánu riadenia, ktorý zabezpečil vývoj dotknutej mobilnej aplikácie alebo spolu s inými dostupnými informáciami, ktoré sa poskytujú pri sťahovaní tejto mobilnej aplikácie.
  • Vyhlásenie o prístupnosti musí byť vždy aktuálne, preto sa ho odporúča kontrolovať a aktualizovať pravidelne, no aspoň raz ročne, alebo pri akejkoľvek väčšej zmene webového sídla.