Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia elektronických služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydáva metodické usmernenie (PDF, 588 kB) č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11. 05. 2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel verejnej správy.

Od 1.1.2021 je Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy ID-SK povinný na základe Vyhlášky 78/2020 Z.z. o štandardoch v znení neskorších predpisov podľa §17 (2) a podľa § 35a.

V prípade otázok alebo postrehov ohľadne Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb nás kontaktujte na emailovej adrese: idsk@mirri.gov.sk.