Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Priamo riadené programy

Pri čerpaní prostriedkov z priamo riadených programoch EÚ riadenie aj rozhodovanie je na EK, resp. v agentúre HaDEA, t.j. predstavuje to menej administratívnej záťaže pre národné ministerstvá.

Projekty sa podávajú cez tzv. „call for proposals“, ktoré vyhlasuje priamo EK na témy schválené v pracovnom programe. Víťazné projekty vyberá EK transparentne s pomocou nezávislých hodnotiteľov podľa vopred stanovených kritérií. Forma podpory býva najčastejšie finančný grant, ktorého výška zvyčajne nepresahuje 75% projektových nákladov.

Výzvy na predkladanie projektov a financovanie je administratívne menej náročné, pričom projektový cyklus je štatisticky oveľa rýchlejší ako pri Fondoch EÚ. Prostriedky priamo riadených programov nepodliehajú pravidlám štátnej pomoci, t.j. pre ministerstvá odpadá zdĺhavá administrácia schém a výziev.