Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Prístupnosť webových sídel

„Zdravý človek má tisíc želaní, chorý iba jedno.“

Podľa štatistík SR je:

  • 337 147 obyvateľov Slovenska oficiálne vedených ako zdravotne postihnutých,
  • viac ako 932 000 obyvateľov má nad 65 rokov.

O čo ide?

Slovensko pracuje na optimalizovaní webových stránok verejnej správy tak, aby rešpektovali používateľa, jeho zdravotnú spôsobilosť, vedomosti, skúsenosti, ale aj technické vybavenie.

Čo je náš cieľ?

Naším cieľom je, aby webové stránky (nielen) verejnej správy pri používaní nekládli zásadné, resp. žiadne prekážky, aby webové sídla mohli z pohľadu obsahu, služieb a funkcií používať rovnako zdravé osoby, ako aj akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek.

Opora v zákone

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS v znení vyhlášky MIRRI č. 546/2021 Z. z.

Pre koho to robíme?

Spoločnosť

Zdravotne hendikepovaní sa budú vďaka prístupnejším informáciám v online svete môcť rýchlejšie začleniť do spoločnosti a stať sa ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.

Zdravotne znevýhodnení a seniori

Nielen nevidiaci a slabozrakí, sluchovo, motoricky, či inak hendikepovaní ľudia, ale aj seniori majú právo získavať informácie z online zdrojov.

Technologické nástroje

Dodržiavanie navrhnutých pravidiel vytvára cenné prostredie napr. aj pre automatické nástroje, ktoré nám tak  poskytujú v rámci vyhľadávania relevantnejšie výsledky a všetkým nám tým šetria čas.

Ak sa niečo nepodarí na prvý krát?

Ak používateľ zistí nesúlad s webovou prístupnosťou ktoréhokoľvek webového sídla verejnej správy má možnosť kontaktovať priamo správcu webového sídla.

V prípade, že správca webového sídla nereaguje na podnet, používateľ sa má možnosť obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Každý má právo na prístup k online informáciám.

Leták k webovej prístupnosti si môžete aj stiahnuť: Začleňme sa digitálne (PDF, 183 kB)