Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

    MP SR

    Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

    Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu vyčerpania alokácie a očakávaného predloženia ŽoNFP zo strany všetkých oprávnených žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO9-SC91-2023-108 uzavrel dňa 21.08.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.