Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90 k 04. 08. 2022

Počas trvania 1 a 2 hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 20 901 228 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 20 901 228 Eur (zdroj EÚ) a schválené ŽoNFP v sume 0 Eur (zdroj EÚ). Z celkovej sumy ŽoNFP boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 20 901 228 (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 0 Eur (zdroj EÚ).

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 23 448 300 Eur (zdroj EÚ).

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.