Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 27. 01. 2023

  Počas trvania 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 5 330 171 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 1 550 729 Eur (zdroj EÚ), schválené sú ŽoNFP v sume 657 163 Eur (zdroj EÚ) a zmluvne viazané sú projekty vo výške 2 789 440 Eur (zdroj EÚ).

  Z celkovej sumy ŽoNFP boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 324 488 (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 2 723 244 Eur (zdroj EÚ). V štvrtom kole boli predložené ŽoNFP v sume 328 252 Eur (zdroj EÚ), v piatom kole v sume 361 959 Eur (zdroj EÚ), v šiestom kole v sume 656 371 Eur (zdroj EÚ) a v siedmom kole 935 857 Eur (zdroj EÚ).

  Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 2 553 397 Eur (zdroj EÚ).

  Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.