Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie výdavkov spojených s realizáciou finančného nástroja zameraného na poskytovanie úverov Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a. s., kód vyzvania: IROP-PO1/2-SC11/211-223-2023-110

Písomné vyzvanie IROP-PO1/2-SC11/211-223-2023-110 (PDF, 266.57 KB)
Príloha č. 1 Formulár žiadosti o NFP (PDF, 698.87 KB)
Aktualizácia č. 1 k písomnému vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie výdavkov spojených s realizáciou finančného nástroja zameraného na poskytovanie úverov Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a. s. s kódom IROP-PO1/2-SC11/211-223-2023-110