Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Oznam o aktualizácii príručky pre prijímateľa, ŠC 2.1.2 a 2.1.3

  Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že aktualizovalo príručku pre prijímateľa verzia 2.1 (ďalej iba „príručka“), s účinnosťou od 18.10.2019, ktorá je dostupná na nasledujúcom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=404&id=11114.

  Predmetom aktualizácie  je:

  •  umožnenie prijímateľom využívať systém preddavkových platieb. V tejto súvislosti bola v príručke aktualizovaná kapitola 4.5 Preddavkové platby a  príloha 6.3 Zoznam príloh podľa jednotlivých typov ŽP,
  • doplnenie príkladu do kapitoly 3.4 Zmeny zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre prípad, ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie projektu,
  • oprava chýb v písaní.

  Riadenie rizík podvodu v oblasti VO je upravené výlučne v usmernení č. 3 SO pre IROP.