Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o zverejnení schémy minimálnej pomoci SVHZ v znení dodatku č. 3 pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) zverejňuje „Schému minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrany verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 v znení dodatku č. 3“ evidovanej pod č. DM – 16/2020 (ďalej len „schéma minimálnej pomoci DM SVHZ v znení dodatku č. 3“).

V rámci schémy minimálnej pomoci SVHZ v znení dodatku č. 3 bola odstránená výnimka súvisiaca s podnikom v ťažkostiach.

Schéma minimálnej pomoci SVHZ v znení dodatku č. 3 bola zverejnená v Obchodnom vestníku pod č. 85/2022 a nadobudla platnosť a účinnosť dňa 4. 5. 2022 a je súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenej na podporu poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Schéma minimálnej pomoci DM SVHZ v znení dodatku č. 3 je zverejnená tu.