Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Oznam pre žiadateľov – kontrola VO

  Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej ako „poskytovateľ“) oznamuje oprávneným žiadateľom, že dokumentáciu k verejnému obstarávaniu v rámci výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20 je možné predkladať  na predbežnú kontrolu aj pred predložením žiadosti o NFP.  

  Dokumentáciu je možné predkladať:

  1.     v listinnej podobe do elektronickej schránky poskytovateľa,
  alebo
  2.     osobne, príp. poštou na adresu poskytovateľa:

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Sekcia európskych programov a projektov
  Limbová 2
  837 52 Bratislava

  Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s platnou právnou úpravou a v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorá je zverejnená na nasledovnom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956.