Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Informácia ku školeniu k výzve

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra si Vás dovoľuje pozvať na:

  školenie k vyhlásenej Výzve č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“, ktoré sa uskutoční dňa:

  17.08.2022 (streda) od 10:00 – 11:00 hod. online formou prostredníctvom nasledujúceho linku cez Teams

  Link:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM2MTg0NDAtYmZiOC00NjhkLThlNDgtMWZmMWJhOWNmMWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e49e59c2-1078-43dc-aad0-04b467f9b621%22%2c%22Oid%22%3a%22e4367963-f92b-4341-a397-dea6cfd58bab%22%7d

  V prípade Vášho záujmu sa dá prihlásiť na vyššie uvedený termín prostredníctvom:

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AgMCmCfeF3cV0_pQCQr9PnFpRepduhAXPQF8MLAu7S8/edit?usp=sharing

  Prezentácia zo školenia k Výzve č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ (PPTX, 5.39 MB)