Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Výzva č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“

  Výzva č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ (konsolidované znenie) (ZIP, 992.94 KB)

  Dátum zverejnenia výzvy: 28.07.2022
  Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 30.09.2022
  Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 30.11.2022
  Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 31.01.2023

  Dátum uzavretia výzvy: 31.01.2023

  Upozorňujeme, že dňom 31.01.2023 sa 3. hodnotiacim kolom uzatvára výzva.

  Usmernenie č. 1 k zmene výzvy OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ (účinnosť od 19.12.2022) (ZIP, 1.32 MB)
  Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov v rámci výzvy OPII-2022/7/23-DOP so zameraním na „Modernizáciu informačných systémov“ (PDF, 162.27 KB)
  OZNAM: Plánované uzatvorenie dopytovej výzvy „Modernizácia informačných systémov“ (PDF, 370.11 KB)

  Disponibilná alokácia vo výške 10 207 503,59 eur /EFRR/ po 2. hodnotiacom kole k dátumu 01.12.2022 na výzve č. OPII-2022/7/23-DOP.

  Tlačová správa "Lepšie informačné systémy štátnych inštitúcií a samospráv pocítia občania v kvalitnejších službách úradov"
  Informácia ku školeniu k výzve
  MIRRI: Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov