Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dokumenty

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „NÁRODNÝ INVESTIČNÝ PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2018 – 2030“ A INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“, s pôvodným názvom „Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská k vyššie uvedenému strategickému dokumentu a k správe o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia na uvedené adresy:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

alebo:

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Odbor strategického plánovania

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

 

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 23. mája 2018 o 14:00 hod. na SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, miestnosť – kinosála, vstup len cez hlavný vchod budovy A – horná vrátnica

 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Odbor strategického plánovania, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese: kvetoslav.kmec@vicepremier.gov.sk).

Národný investičný plán (vlastný materiál) (1,48 MB) (PDF, 1.48 MB)
Správa o hodnotení strategického dokumentu (2 MB) (PDF, 2 MB)

INFORMÁCIA O URČENOM ROZSAHU HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

„NÁRODNÝ INVESTIČNÝ PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2018 – 2030“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje, že určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupný na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk.

Stanoviská k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Prílohy (PDF, 748 kB)


Oznámenie SEA_NIP (30,6 kB) (DOCX, 30.61 KB)
Štatút pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2010 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (1,10 MB) (PDF, 1.1 MB)