Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Informácia o novej adrese na doručovanie projektov a korešpondencie v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra

  Riadiaci orgán pre OPZI si dovoľuje touto cestou informovať všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR bude od 1. apríla 2005 sídliť na novej adrese:

  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  Prievozská 2/B
  82525 Bratislava 26

  So zmenou sídla MVRR SR je spojená aj zmena adresy na doručovanie pošty. Vzhľadom na možný vznik nedorozumení dovoľujeme si odporučiť žiadateľom a partnerom, aby obmedzili doručovanie projektov a súvisiacej pošty v období sťahovania ministerstva – t.j. od 29.3.2005 do 22.4.2005 a v ďalšom období využívali výhradne novú doručovaciu adresu.