Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam pre prijímateľov o ukončení možnosti predkladania Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia dodatočného príspevku v zmysle postupov Usmernenia RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4 a 7

Oznam o ukončení možnosti predkladať žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP (PDF)