Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 14.0“

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo na svojom webovom sídle www.mirri.sk zmenu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 14.0“ Zmena je prístupná aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

  Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 14.0“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 31.05.2023) na adresu:

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  sekcia IROP
  odbor programovania a metodiky
  oddelenie programovania
  Pribinova 25
  811 09  Bratislava

  V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 zákona kontaktovať odbor programovania a metodiky, oddelenie programovania, tel.: 02 2092 8606, email: irop@mirri.gov.sk.

  IROP verzia 14.0_FP_29.05.2023 (DOCX, 2.79 MB)
  Oznamenie_zmena IROP_v_14.0 (DOCX , 65.11 KB)