Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Školenie pre prijímateľov projektov IROP na tému dodatočný príspevok dňa 30.11.2022

Riadiaci orgán pre IROP organizuje školenie pre prijímateľov projektov IROP na tému dodatočný príspevok, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2022 v čase 10.00 – 12.00 hod hybridnou formou – možnosťou osobnej účasti na školení alebo online formou (program Webex).

Záujem osobnej účasti na školení je potrebné nahlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu irop@mirri.gov.sk najneskôr do 25.11.2022, pričom kapacita je obmedzená. Možnosť osobnej účasti bude potvrdená do 28.11.2022. Ostatní záujemci a aj záujemci, ktorým nebola potvrdená osobná účasť sa môžu zúčastniť školenia online.

V prípade účasti online sa zaregistrujte na nasledujúcom linku:

https://mirri.webex.com/weblink/register/r6e5f940dda702c57e19f701ee240fce9

Následne Vám automaticky bude zaslaný link na pripojenie na email, ktorý ste zadali v registrácii.

Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7 je zverejnené na nasledovnom linku:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-usmernenia-ro-pre-irop-c-15-k-poskytnutiu-dodatocneho-prispevku-pre-prioritne-osi-1-2-4-7-verzia-1-2/index.html

Prezentácia zo školenia: Školenie na tému dodatočný príspevok_30.11.2022