Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2021-83

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu absentujúceho dopytu zo strany žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2021-83 uzavrel výzvu dňa 17.10.2022, čo bol zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.