Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93 k 27. 01. 2023

  Počas trvania 1., 2. a 3. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 2 753 248 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 1 652 734 Eur (zdroj EÚ) a schválené sú ŽoNFP v sume 186 280 Eur (zdroj EÚ).

  Z celkovej sumy ŽoNFP boli počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 2 038 941 (zdroj EÚ) a počas trvania 3. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 714 307 Eur (zdroj EÚ).

  Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 6 813 800 Eur (zdroj EÚ).

  Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.