Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91

SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91. Vykonané zmeny umožnia žiadateľom získať viac času na vypracovanie ŽoNFP, preukázanie splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku a umožní žiadateľom komunikáciu aj v listinnej forme v súlade s novelou č. 202/2021 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. Zmeny vykonané aktualizáciou č. 1 sú účinné od 15. marca 2022.

Aktualizácia č. 1 výzvy je zverejnená TU.