Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o aktualizácii č. 2 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91

SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 2 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91. Doplnené boli informácie pre žiadateľov o povinnosti preukázať vysporiadania majetkovo – právnych vzťahov, ktoré sú nevyhnutné k úspešnej implementácii projektu. Predmetnou aktualizáciou č. 2 sa nepredlžuje čas potrebný pre vypracovanie žiadosti o NFP a preto nie je potrebné ani predĺžiť konečný termín predkladania ŽoNFP stanovený aktualizáciou č. 1.  Zmeny vykonané aktualizáciou č. 2 sú účinné od 13. apríla 2022.

Aktualizácia č. 2 výzvy je zverejnená na TU.