Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam pre žiadateľov platný pre výzvu s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13

Oznam pre potencionálnych žiadateľov výzvy s kódom číslo IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na predkladanie projektových zámerov (spoločná výzva pre  projekty s lokálnym vplyvom a pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v súvislosti s vyhlásenou výzvou s kódom č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 oznamuje potencionálnym žiadateľom, že pristupuje k aktualizácii č. 1 tejto výzvy, ktorá je platná odo dňa jej zverejnenia.

Aktualizáciou výzvy sa vo formulári projektového zámeru rozširuje zoznam povinných príloh k projektovému zámeru, ktoré vyplývajú z podmienok poskytnutia príspevku definovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov.

Aktualizácia výzvy nemá vplyv na posun – predĺženie termínu na predkladanie projektových zámerov z dôvodu, že ide o zmenu formálnych náležitostí.