Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznámenie SO o aktualizácii č. 1 Metodiky CIZS

MZ SR ako SO pre IROP oznamuje prijímateľom NFP, ktorí ukončili realizáciu projektu resp. v budúcnosti ukončia realizáciu projektu realizovaného v rámci ŠC 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti (budovanie CIZS), že v súvislosti s obdobím udržateľnosti došlo k aktualizácii Metodiky pre realizáciu a fungovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Metodika CIZS“). Jej cieľom je precizovať dobu spustenia prevádzky, do ktorej sa nezarátava doba nevyhnutná pre výmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň dochádza k doplneniu prílohy – vzor dodatku k zmluve o partnerstve, kde sú upravené niektoré práva a povinnosti zmluvných strán, ktorý je možné uzatvoriť iba v období udržateľnosti projektu.

Aktualizácia č. 1 Metodiky CIZS je zverejnená Metodiky | Riadiace dokumenty | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk).